We willen u prikkelen en motiveren met een self assessment veilig voorschrijven. We weten immers dat toetsing het leren stuurt. Door de Voorschrijftoets te doen krijgt u dan ook inzicht in eventuele kennishiaten. Op basis van de resultaten van deze toets kunt u, indien nodig, uw kennis bijspijkeren.

U maakt een account aan en ontvangt direct per mail een inlogcode waarmee u de Voorschrijftoets kunt starten. Gelijk nadat u de toets heeft afgerond krijgt u inzicht in uw resultaat en concrete mogelijkheden voor verdere zelfstudie aangereikt.

De voorschrijftoets is een self assessment, u kunt hier niet voor slagen of zakken. U krijgt per deelonderwerp van de toets teruggekoppeld welk percentage van de vragen u goed heeft beantwoord. Het expertisecentrum klinische farmacologie hanteert hierbij een norm van 80% per deelonderwerp. U bepaalt zelf op basis van de feedback of en hoe u eventuele hiaten wegwerkt.

Na het afronden van de toets krijgt u inzicht in uw resultaten en, indien relevant, een studieadvies. Op basis van uw eigen leervoorkeur kiest u een leervorm die hier het beste op aansluit. Dat kan zijn met een uitgeprint PDF document of de bank, het volgen van enkele video’s met daarin opgenomen colleges over veilig voorschrijven, het stapsgewijs doorlopen van informatie op deze website, etc. Alles hierover vindt u terug op de pagina  ‘meer leren”.