Meer leren

We bieden diverse opties aan om uw kennis in veilig voorschrijven te vergroten. Hieronder lichten wij deze kort toe.

U vindt het prettig om de reader door te lezen, van begin tot eind, door wat te bladeren, later nog eens terug te lezen, etc. Bij voorkeur in een luie stoel of op de bank.

 • Hier kunt u de reader als PDF downloaden en uitprinten.
 • De reader veilig voorschrijven kinderfarmacologie kunt u hier als PDF downloaden en uitprinten.
 • De reader toxicologie kunt u hier als PDF downloaden en uitprinten.

Als u het prettig vindt om de informatie te horen en te zien door middel van colleges kunt u hieronder per onderwerp de desbetreffende video’s aanklikken.

Veilig medicatie voorschrijven (basis)

Kinderfarmacologie

De toets kunt u in principe eindeloos “herkansen”.

Hoewel we via een website geen discussies kunnen faciliteren, bieden we wel de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts. Ons team staat hiervoor ter beschikking. We streven ernaar alle vragen binnen twee tot drie dagen te beantwoorden.

Lees- en studieadvies

De volgende informatiebronnen kunnen worden geraadpleegd voor extra informatie om een nog betere voorschrijver te worden.

 1. JCI normen op I portal, MMU 4 en MMU 7
 2. JBZ-protocollen op iportal
 3. Farmacologie; de basiskennis farmacokinetiek uit het farmacotherapeutisch kompas.
  Farmacotherapeutisch kompas, werkingsmechanisme per medicatiegroep via www.farmacotherapeutischkompas.nl, bladeren volgens boek.
 4. HARM – wrestling rapport
 5. WHO 6 step methode
 6. START STOPPcriteria, Nederlandse editie

Nog meer oefenen?

Via de Google Play Store en de App store is de app ‘Battle of the Meds’ beschikbaar. In dit spel komen alle eindtermen per oefening terug, daarnaast zijn er een aantal vragen die gaan over kennis die niet in de eindtermen beschreven wordt, maar wel essentieel zijn om een goed farmacologisch behandelplan op te kunnen stellen.

De website en app van TRC Leiden geeft een leerboek farmacologie met veel plaatjes en uitleg over werkingsmechanismen van medicatie.