Over ons

De expertgroep klinische farmacologie is een samenwerking tussen klinisch farmacologen van diverse disciplines in het Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ). De doelstelling van deze expertgroep is het bevorderen van effectief en veilig voorschrijven van medicatie voor kwetsbare klinische en poliklinische patiënten in het JBZ. Een tweede doel is het uitdragen van deze specifieke kennis naar de wereld buiten het JBZ. Meer informatie over ons vindt u op de website expertisecentrum klinische farmacologie.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Jaarlijks zijn er veel medicatiegerelateerde sterfgevallen in Nederland.

1 Een groot deel daarvan (ongeveer 50%) is vermijdbaar, en weer een groot deel daarvan (ongeveer 30%) wordt toegeschreven aan een tekort aan kennis bij zorgverleners die voorschrijven .

2 Dergelijke sterfgevallen en medicatie gerelateerde ziekenhuisopnamen zijn te vermijden door beter rekening te houden met de kenmerken, bijzonderheden en conditie van de individuele patiënt. Ook tijdens een opname in het ziekenhuis komen geneesmiddel gerelateerde problemen namelijk veelvuldig voor. Ongeveer 10% van de voorschriften tijdens een ziekenhuisopname zijn niet correct en ook daar schiet de herkenning van bijwerkingen tekort.

Eén van de missies van de expertgroep is om het kennisniveau van voorschrijvers zowel in als buiten het ziekenhuis op peil te houden dan wel te brengen, zodat alle artsen voortaan veilig kunnen voorschrijven.

We willen voorschrijvers dan ook prikkelen met een zelf assessment Veilig Voorschrijven. We weten immers dat toetsing het leren kan sturen. Iemand kan inzicht krijgen in eigen hiaten en intrinsiek gemotiveerd raken om hieraan te werken. We zetten de zelf assessment bewust vooraf aan studie in, waarbij de feedback aan de voorschrijver centraal staat en niet het slagen of zakken.

Hiervoor staan wij

Wij bevorderen effectief en veilig voorschrijven van medicatie voor kwetsbare patiënten. Binnen de expertgroep werken we nauw met elkaar samen , waardoor een synergie op drie assen – de trias – wordt bewerkstelligd: in de patiëntenzorg (daar waar het moet), in onderwijs en opleiding (daar waar het kan) en in onderzoek (gevoed door vragen uit de patiëntenzorg en ondersteunend aan diezelfde patiëntenzorg, onderwijs en opleiding). Daarmee wil de expertgroep Klinische Farmacologie een regionaal en landelijk vooraanstaande positie innemen.

Eén van de meest voorkomende behandelingen die patiënten krijgen is een nieuw medicijn, het voorschrijven van een recept. Wellicht lijkt dit een eenvoudige taak, maar dat is het niet. Een arts moet namelijk met veel zaken rekening houden, elke patiënt is immers uniek.
Er zijn veel manieren om aan betere patiëntenzorg te werken, onderwijs en opleiden is daar één van. Daar zet ik me met veel plezier en enthousiasme voor in, samen met ons expertisecentrum. Hopelijk maken we daarmee de patiëntenzorg voor de individuele patiënt steeds een beetje beter.

Een belangrijke taak van artsen is het voorschrijven van medicatie. Dit is een ingewikkeld proces, omdat er rekening gehouden moet worden met allerlei kenmerken van de patiënt en de aandoening. Als apothekers hebben wij een adviserende en controlerende en rol in dit geheel, alleen is dit meestal pas nadat er is voorgeschreven, waardoor de patiënt al schade heeft kunnen oplopen. Door het geven van onderwijs willen we artsen voldoende kennis over geneesmiddelen meegeven en ze uitdagen om deze kennis nog verder uit te breiden. Dit om de meest gemaakte fouten bij het voorschrijven te voorkomen en de patiëntveiligheid te vergroten.

Uit recente onderzoeken blijkt dat er nog steeds veel inhoudelijke voorschrijffouten worden gemaakt door voorschrijvers. Dit aantal lijkt zelfs toe te nemen. Voorschrijvers helpen door hen inzicht te geven in hun eigen kennishiaten is effectiever dan corrigerend handelen vanuit de apotheek. Je pakt problemen dan namelijk meer bij de bron aan en motiveert voorschrijvers om iets te doen met hun kennishiaat door erover te lezen of naar scholing te gaan, afhankelijk van wat het beste bij hen past.

Het is een uitdaging om te zorgen dat patiënten de meest effectieve en veilige medicatie krijgen voorgeschreven, ongeacht of ze thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven.

Ik probeer hieraan bij te dragen door:

  • in de spreekkamer voor de individuele patiënt te zoeken naar de juiste medicatie,
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor medicatieveiligheid,
  • het verrichten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek
  • en als lid van het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen nieuwe medicatie, ongeacht het vakgebied, mee te beoordelen.

Als opleidingskundige en projectleider begeleid ik de ontwikkeling van de Voorschrijftoets en de website met alle studiematerialen. Ik mag de aanjager, criticaster en regelaar zijn van dit leuke en superbelangrijke project met een ongelooflijk enthousiast en bevlogen team.

Onze samenwerking

Wij werken nauw samen met het Radboud UMC en de NVKF&B.

Ons onderzoek Voorschrijftoets

De expertgroep klinische farmacologie houdt zich actief bezig met wetenschap. Lopende promotieonderzoeken en publicaties kunt u vinden op onze website