Online zelfstudie: Niet schaden met medicatie, algemeen

Leerdoelen

De arts maakt niet één van de meest gemaakte fouten in voorschrijven die tot frequente en/of ernstige bijwerkingen kunnen leiden.

Enkele jaren geleden liet het HARM rapport ons pijnlijk zien hoeveel medicatie gerelateerde sterfgevallen er in Nederland nog jaarlijks zijn, naar schatting 1250 per jaar. Er zijn studies die laten zien dat een groot deel daarvan is toe te schrijven aan verkeerde medicatiekeuzes door artsen.

Het HARM-Wrestling rapport geeft daarover adviezen. Hieronder staan een aantal adviezen samengevat.

Voor informatie over antibiotica allergie verwijzen we naar de SWAB richtlijn.

Samenvatting inhoudelijke HARM-wrestling adviezen.